Wijzigingen wet- en regelgeving voor ondernemers

Iedereen moet zich aan de wetten en regels houden. Voor ondernemingen is dat niet anders. Organisaties dienen zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid; QHSE genoemd. Op de hoogte blijven van wijzigingen in wet- en regelgeving is dan ook cruciaal.

Het belang van QHSE

Een goed beleid op gebied van arbo en veiligheid, milieu en voedsel – QHSE – is heel waardevol voor elk bedrijf. Maar helemaal wanneer je met jouw onderneming actief bent met logistiek, de productie van goederen en werkzaam bent in de chemische industrie. Het maakt je gehele bedrijfsvoering transparanter, je biedt en veilige werkplek voor je werknemers en dit alles leidt tot meer innovatie. Je krijgt namelijk meer kennis en dus inzicht in hoe je bedrijf opereert. En je ziet mogelijkheden hoe je bedrijf nog beter kan functioneren. 

Neem als voorbeeld de veiligheid voor je werknemers. Met inzicht in en kennis van  (wijzigingen) wet- en regelgeving weet je waar je waar je aan moet houden om veilig, gezond en duurzaam te werken met z’n allen. Maar daarnaast hebben de wetten en regels ook te maken met de rechten en plichten van werknemers, de eventuele gevaarlijke stoffen en de opslag ervan en het gebruik van veilig werkmateriaal. Van gereedschappen tot machines. 

Alle wijzigingen wet- en regelgeving op één plek

Elke organisatie heeft met QHSE te maken. Maar niet alles wat onder QHSE valt is van toepassing op elke organisatie. Als QHSE manager ben je uiteraard goed en wel op de hoogte van door de wetgever gestelde eisen en welke relevant zijn voor je organisatie. Maar wat als er iets gewijzigd wordt? Dan wil je dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Je kunt wellicht ook niet elke dag zelf controleren of er nog wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn opgetreden.

Daarom zijn er tools op de markt die daarin ondernemers helpen. Daarmee heb je  op één centrale online plak alle informatie tot je beschikking en weet je ook meteen of er iets is veranderd of aangepast. Want ook alle wijzigingen in wet- en regelgeving worden erin geupdate. 

Zo’n platform geeft jou die informatie met betrekking tot QHSE-gerelateerde wetten die belangrijk zijn voor je bedrijf. Maar daarnaast biedt het ook inzicht in overige wetten, regels, richtlijnen en informatie die relevant zijn om een goede compliance-management neer te zetten. Maar over het algemeen bevat het activiteitenbesluit en de arbowet en -regelgeving de meeste voorkomende verplichtingen voor alle ondernemingen, organisaties en bedrijven.

Compliant zijn op wet- en regelgeving

Niet alleen kan zo’n online platform jou helpen met het inzichtelijk maken van alle regelgevingen die voor jouw bedrijf relevant zijn. Het biedt ook ondersteuning wanneer je moet aantonen dat je bedrijf alle wijzigingen in wet- en regelgeving opvolgt. Dus dat je aantoonbaar compliant bent. 

Dat is mogelijk omdat je je bedrijfseigen documenten kunt laten toevoegen aan je (compliance) register. De documenten kunt je met koppeling naar de bijbehorende wet en regel integreren. Voorbeelden van dergelijke bedrijfseigen documenten zijn (lokale) vergunningen, activiteitenbesluit meldingen, convenanten, terreinregels etc. Zo kun je met zekerheid iedereen op de werkvloer en de stakeholders informeren, erbij betrekken en richting geven.