Contract Analyse

Ik ben Joe, ik laat je binnen 24 uur weten wat een ZZP contract voor jou betekent.

Ik zoek afwijkende clausules in jouw contract, zoals concurrentiebedingen, onredelijke aansprakelijkheid & vrijwarings.

Weet wat je tekent voordat je een opdracht aan neemt

Of email je contract (PDF of Word) naar contractanalyse@legaljoe.nl


LegalJoe is een initiatief van Edouard Dopper die een voorliefde heeft voor Legal tech in samenwerking met AI applied, Joe is een AI bot.