Selecteer een pagina

Arbeidscontract Analyse

In 5 minuten voor EURO 39,-

Joe zoekt afwijkende clausules in arbeidscontracten,  zoals
concurrentiebedingen, onredelijke aansprakelijkheid & vrijwaringen.

Wie is Joe?

Joe is een Artificial Intelligence bot, die tekst kan lezen. Hoe meer contracten gelezen worden hoe sneller de analyse. Joe is gebouwd door legal en AI experts. Inmiddels ziet Joe heel snel het verschil tussen een goed contract en eenzijdig contract. Joe kan docx. en pdf documenten lezen.

Hoe werkt het?

Joe scant contracten en markeert waar je op moet letten. Als je wilt dat er na de analyse een nog een advocaat naar kijkt, kunnen we je koppelen aan een advocaat.

Upload je contract

LegalJoe is een initiatief van LiveLikeBuddha en AI-Applied.com

**Joe is een AI bot**